انرژیسازان-محصولات انرژیسازان

لوله بتنی سایز 1600

لوله بتنی سایز 1600

2,680,000 - 4,600,000 تومان

حداقل سفارش : 5 عدد

لوله جدار چاه 14 اینچ 4 میل

لوله جدار چاه 14 اینچ 4 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 16 اینچ 5 میل

لوله جدار چاه 16 اینچ 5 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 16 اینچ 4 میل

لوله جدار چاه 16 اینچ 4 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 12 اینچ 5 میل

لوله جدار چاه 12 اینچ 5 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 16 اینچ 6 میل

لوله جدار چاه 16 اینچ 6 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 12 اینچ 4 میل

لوله جدار چاه 12 اینچ 4 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 14 اینچ 5 میل

لوله جدار چاه 14 اینچ 5 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 14 اینچ 6 میل

لوله جدار چاه 14 اینچ 6 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله جدار چاه 12 اینچ 6 میل

لوله جدار چاه 12 اینچ 6 میل

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 6 بار PE100

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 6 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله کاروگیت سایز 600

لوله کاروگیت سایز 600

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله کاروگیت سایز110

لوله کاروگیت سایز110

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله کاروگیت سایز 500

لوله کاروگیت سایز 500

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس انرژیسازان

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-خیابان شهید تیموری - ساختمان انرژی شریف - ساختمان کسب و کار تیوان
دفتر مرکزی: ایران-همدان-همدان-منطقه 1-شهرک صنعتی بوعلی - خیابان 3 - پلاک 4- کدپستي 65136478952

تلفن : 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111

فکس : 021-89789566

وب سایت : www.energysazanco.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111

فکس : 021-89789566

تلفکس : -

وب سایت : www.energysazanco.com