لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 6 بار PE100

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 6 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 بار PE100

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن PE80 ,PE100

لوله پلی اتیلن PE80 ,PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10بار PE80

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 75  میلیمتر 6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن  125میلیمتر6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 125میلیمتر6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 بار PE80

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10بار PE100

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 بار PE80

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 10 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 6 بار PE80

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 6 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 بار PE100

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 بار PE100

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر10 بار PE80

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر10 بار PE80

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس انرژیسازان

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-خیابان شهید تیموری - ساختمان انرژی شریف - ساختمان کسب و کار تیوان
دفتر مرکزی: ایران-همدان-همدان-منطقه 1-شهرک صنعتی بوعلی - خیابان 3 - پلاک 4- کدپستي 65136478952

تلفن : 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111

فکس : 021-89789566

وب سایت : www.energysazanco.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111

فکس : 021-89789566

تلفکس : -

وب سایت : www.energysazanco.com