لوله کاروگیت

لوله کاروگیت سایز 600

لوله کاروگیت سایز 600

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله کاروگیت سایز110

لوله کاروگیت سایز110

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله کاروگیت سایز 500

لوله کاروگیت سایز 500

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله کاروگیت سایز 315

لوله کاروگیت سایز 315

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله کاروگیت سایز 700

لوله کاروگیت سایز 700

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله کاروگیت سایز 250

لوله کاروگیت سایز 250

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله کاروگیت سایز 125

لوله کاروگیت سایز 125

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

منهول پلی اتیلن قطر یک متر

منهول پلی اتیلن قطر یک متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله کاروگیت سایز 800

لوله کاروگیت سایز 800

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله کاروگیت  پلی اتیلن دوجداره

لوله کاروگیت پلی اتیلن دوجداره

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله کاروگیت سایز 200

لوله کاروگیت سایز 200

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله کاروگیت سایز 160

لوله کاروگیت سایز 160

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد

لوله کاروگیت سایز 400

لوله کاروگیت سایز 400

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس انرژیسازان

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-خیابان شهید تیموری - ساختمان انرژی شریف - ساختمان کسب و کار تیوان
دفتر مرکزی: ایران-همدان-همدان-منطقه 1-شهرک صنعتی بوعلی - خیابان 3 - پلاک 4- کدپستي 65136478952

تلفن : 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111

فکس : 021-89789566

وب سایت : www.energysazanco.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-32519092, 081-32523298, 081-32514700, 021-284232, 081-38211111

فکس : 021-89789566

تلفکس : -

وب سایت : www.energysazanco.com